Velkommen til GrøntKontor

Om produktbæredygtighed

Produkterne på grøntkontor.dk

Produkterne på grøntkontor.dk er udvalgt ud fra flg. grundliggende kriterier for bæredygtighed

For at sikre disse kriterier overholdt, findes der en lang række certifikater og standarder, som du kan læse mere om her på sitet i løbet af kort tid.

1. Ressourceforbrug

a. Globalt:
Et bæredygtigt produkt bør være overvejende fremstillet materialer, der helt eller overvejende er fremstillet af naturmaterialer (eks. kork, bambus, bioplast) eller råstoffer med ubegrænsede ressourcer (eks. tegl, jern) eller genanvendte materialer (eks. genbrugsplast, stål)

b. Lokalt:
Selv om en ressource er ubegrænset globalt, er det vigtigt, at de lokale ressourcer og behov også tilgodeses (eks. ferskvandsressourcer, fødevareproduktion vs. majsproduktion til bioplast)

2. Miljøbelastning

a. Råstofudvinding:
Råstofudvinding bør foregå med lav forurening og miljøbelastning, både i nær- og fjernmiljø. Som eksempel på det modsatte kan nævnes produkter med højt fossilt forbrug, og produkter baseret på uansvarlig minedrift.

b. Produktion:
Lav forurening og miljøbelastning er selvfølgelig ikke mindre vigtige i produktionen, hvor specielt bortskaffelse af forbrugte kemikalier i luft, jord og vandløb kan være en voldsom belastning for nær- og fjernmiljø. (eks. farve- og lakindustrien, olieindustrien)

c. Bortskaffelse:
Ved vurdering af bæredygtighed er det vigtigt at betragte et produkts totale livscyklus:

  • er produktet robust med forventet lang levetid / anvendelsestid?
  • kan produktet i rimelig grad genanvendes?
  • vil bortskaffelsen af produktet forurene luft, jord eller grundvand?
  • er produktet komposterbart eller i rimelig grad bionedbrydeligt?

3. CO2 belastning

Det er en helt afgørende faktor i et produkts bæredygtighedsegenskaber, at det i produktion eller transport belaster CO2 indholdet i atmosfæren og dermed bidrager til opvarmningen af kloden. Helt optimalt bør det selvfølgelig bidrage til en nedbringelse atmosfærens CO2 indhold.

Helt store syndere her er f.eks. ikke-genbrugte fossile plastprodukter så som PVC og ABS i modsætning til bioplast og genbrugsplast.

Ift. belastningsgraden er produktets levetid nok så afgørende, ikke mindst fordi ethvert kulstofholdigt produkt fungerer som kulstofdeponi i hele sit levetid.

4. Social ansvarlighed

En nok så vigtig bæredygtighedsparameter er den sociale faktor. Vi vil ikke betragte en økologisk bomulds T-shirt som bæredygtig hvis den er produceret af underbetalt arbejdskraft i en sweatshop i Bangladesh. Et bæredygtigt produkt bør også socialt medvirke til en verden i balance, dvs. produceres med social ansvarlighed af voksne mennesker under anstændige produktionsforhold til en fair løn, og under hensyntagen til planetens øvrige beboere.

Du skal være logget ind

Du har endnu ikke tilføjet noget til dine favoritter, da du ikke er logget ind.