Hem / Om grøntkontor.dk

Om grøntkontor.dk

Grøntkontor.dk bygger på en önskan att bidra till en hållbar planet med ansvar gentemot invånarna.

Vi skulle vilja bidra till att göra fula, förorenande PVC-produkter och liknande. Producerad under tvivelaktiga förhållanden ersätts av solide och väldesignade produkter, framställda av hållbara material med hög socialt ansvar.

Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt våra produkter

I tillverkningsprocessen, material och transport placerar vår hårdprovade planet så liten belastning som möjligt
produceras under anständiga och lugnande förhållanden med välbetalda arbetskraft
är funktionell och estetiskt väl utformad
så långt som möjligt kan matcha motsvarande miljöskadliga produkter

Den helt idealiska produkten skulle bestå av 100% hållbart material, producerat utan fossil energiförbrukning med 3. Världsarbetskraft med löner som motsvarar europeiska, transporteras till landet och bortom våra kunder med sol- eller vindkraftsmedel.

Tyvärr har den här produkten inte kunnat hitta 🙂 I den verkliga världen är det nödvändigt att kompromissa lite. Produkterna på grøntkontor.dk har valts utifrån en pragmatisk princip för hållbar hållbarhet jämfört med traditionella produkter. Läs mer om våra kriterier för produktens hållbarhet