Välkommen till GrøntKontor

Om grøntkontor.dk

Grøntkontor.dk” har startats med en önskan att bidra till en hållbar planet med ansvar gentemot dess invånare.

Vi vill vara med och ersätta oattraktiva, förorenande PVC-produkter med mera, som produceras under tvivelaktiga förhållanden, med gedigna och välutformade produkter tillverkade av klimatvänliga material med en hög grad av socialt ansvarstagande

Vi lägger särskild vikt vid att våra produkter:

i tillverkningsprocessen, materialen och transporten har så lite påverkan på vår hårt ansatta planet som möjligt,
produceras under anständiga och trygga förhållanden med välavlönad arbetskraft,
är funktionellt och estetiskt välutformade,
prismässigt så långt det är möjligt kan matcha motsvarande miljöbelastande produkter.
Det helt ideala produkten skulle bestå av 100% hållbara material, producerade utan användning av fossila bränslen av arbetskraft från tredje världen med löner som motsvarar de europeiska, förda till landet och vidare till våra kunder med sol- eller vinddrivna transportmedel.

Tyvärr har vi inte kunnat hitta just den produkten 🙂 I den verkliga världen måste man kompromissa lite. Produkterna på grøntkontor.dk väljs utifrån en pragmatisk princip om att maximera hållbarheten jämfört med traditionella produkter. Läs mer om våra kriterier för produktens hållbarhet.

Skulle du ha varit i kontakt med oss?

Hitta våra kontaktuppgifter här

Grønt Kontor - bæredygtige produkter til kontor og erhverv
Varekategorier
Øvrige menupunkter
Produktkategorier
Andra menyalternativ

Du måste vara inloggad

Du har ännu inte lagt till något i dina favoriter eftersom du inte är inloggad.