Välkommen till GrøntKontor

Om produktenhållbarhet

Produkterna på grøntkontor.dk

Produkterna på grøntkontor.dk är utvalda utifrån följande grundläggande hållbarhetskriterier

För att säkerställa att dessa kriterier uppfylls finns det ett brett utbud av certifikat och standarder, som du snart kan läsa mer om på den här webbplatsen.

1. resursförbrukning

a. Globalt:
En hållbar produkt bör till övervägande del vara tillverkad av material som helt eller till övervägande del är tillverkade av naturmaterial (t.ex. kork, bambu, bioplast) eller råmaterial med obegränsade resurser (t.ex. tegel, järn) eller återvunna material (t.ex. återvunnen plast, stål)

b. Lokal:
Även om en resurs är obegränsad globalt sett är det viktigt att lokala resurser och behov också beaktas (t.ex. sötvattenresurser, livsmedelsproduktion kontra majsproduktion för bioplast)

2. Miljöpåverkan

a. Utvinning av råvaror:
Utvinning av råvaror bör ske med låg förorening och miljöpåverkan, både nära och långt borta. Exempel på motsatsen är produkter med hög förbrukning av fossila bränslen och produkter som baseras på oansvarig gruvdrift.

b. Tillverkning:
Låg förorening och miljöpåverkan är naturligtvis inte mindre viktigt i produktionen, där särskilt bortskaffandet av förbrukade kemikalier i luft, mark och vattendrag kan vara en enorm belastning för den lokala och avlägsna miljön (t.ex. färg- och lackindustrin, oljeindustrin).

c. Avfallshantering:
Vid bedömning av hållbarhet är det viktigt att ta hänsyn till en produkts totala livscykel:

Är produkten robust med en lång förväntad livslängd/användningstid?
Kan produkten återvinnas på ett rimligt sätt?
Kommer bortskaffandet av produkten att förorena luft, mark eller grundvatten?
Är produkten komposterbar eller rimligen biologiskt nedbrytbar?

3. CO2-belastning

En avgörande faktor för en produkts hållbarhet är att den under tillverkning eller transport har en negativ inverkan på koldioxidhalten i atmosfären och därmed bidrar till den globala uppvärmningen. Helst bör den naturligtvis bidra till en minskning av CO2-innehållet i atmosfären.

Stora syndare här är till exempel icke-återvunna fossila plastprodukter som PVC och ABS i motsats till bioplaster och återvunna plaster.

När det gäller graden av påverkan är produktens livslängd ännu mer avgörande, inte minst eftersom alla kolinnehållande produkter fungerar som en kolsänka under hela sin livslängd.

4. Socialt ansvar

En lika viktig hållbarhetsparameter är den sociala faktorn. Vi skulle inte betrakta en T-shirt i ekologisk bomull som hållbar om den producerades av underbetalda arbetare i en sweatshop i Bangladesh. En hållbar produkt bör också socialt bidra till en värld i balans, dvs. produceras med socialt ansvar av vuxna under anständiga produktionsförhållanden för en rättvis lön och med hänsyn till de andra invånarna på planeten.

Grønt Kontor - bæredygtige produkter til kontor og erhverv
Varekategorier
Øvrige menupunkter
Produktkategorier
Andra menyalternativ

Du måste vara inloggad

Du har ännu inte lagt till något i dina favoriter eftersom du inte är inloggad.