Välkommen till GrøntKontor

Om material och hållbarhet

Som beskrivs i avsnittet om produkter och hållbarhet är materialets egenskaper en av de viktigaste faktorerna vid bedömningen av en produkts hållbarhet. Här följer en beskrivning av de material som utgör huvudkomponenterna i våra produkter:

Bambu

Som beskrivs i avsnittet om produkter och hållbarhet är materialets egenskaper en av de viktigaste faktorerna vid bedömningen av en produkts hållbarhet. Här följer en beskrivning av de material som utgör huvudkomponenterna i våra produkter:

Bambu är ett mycket hållbart material.

Liksom andra naturprodukter fungerar bambu som en CO2-depå och odlas utan bekämpningsmedel och gödningsmedel. Bambu är en av de snabbast växande växterna i världen (vissa arter kan växa upp till 4 cm per timme).

Odlad bambu stabiliserar jorden med sina rötter och förhindrar erosion. Den absorberar växthusgaser och producerar mer än 35% mer syre än ett motsvarande trädbestånd. Bambuskogar stöder en hög nivå av biologisk mångfald.

Tekniskt sett är bambu ett gräs, men med en högre tryckhållfasthet än trä, tegel eller betong och en draghållfasthet som är jämförbar med stål.

Bioplast (PLA)

Bioplaster är plaster som tillverkas av biomassa, t.ex. majs, spannmål, sockerbetor, sockerrör och halm.

Jämfört med fossilbaserad plast är bioplaster relativt hållbara, eftersom kolet i dem är en del av det återcirkulerande kolet i vårt ekosystem. Till skillnad från vanlig plast, som tillverkas av olja och gas, vilket i slutet av dess livscykel innebär ett ytterligare tillskott av CO2 till atmosfären.

Om möjligt är dock naturens egna material som kork, hållbara träslag etc. ett mer hållbart alternativ.

Bioplaster är biologiskt nedbrytbara och, under idealiska förhållanden, komposterbara. Bioplaster är lämpliga för livsmedel.

Bioplaster är inte återvinningsbara, så det är viktigt att de skickas till förbränning, vilket också är normen i Danmark. Vid anaerob kompostering finns det risk för utveckling av metan, en mycket skadlig växthusgas.

Återvunnen plast

Trots sitt fossila ursprung är återvunnen plast ett relativt hållbart och återvinningsbart material. Plast har en extremt hög kolhalt, så återvunnen plast fungerar som en kolsänka. Om plast inte återvinns kommer den antingen att brytas ned till CO2, vilket bidrar till växthuseffekten, eller hamna som förorenande avfall. Plastic Oceans Foundation uppskattar att över 8 miljoner ton plast hamnar i världshaven varje år.

För varje ton återvunnen plast sparas 3,8 fat olja.
I Danmark återvinns den mesta plasten. Den återanvänds i nya produkter eller så utvinns energi ur den i förbränningsanläggningar – till skillnad från i de flesta andra EU-länder, där det mesta hamnar på soptippen.

Glas

Glas är ett relativt hållbart och helt återvinningsbart material som har stora miljöfördelar. Glas är ett resurseffektivt material som tillverkas av naturliga råvaror som sand och glasavfall. Glas är ett 100 procent återvinningsbart material som kan återanvändas om och om igen. Nackdelen är att stora mängder energi förbrukas vid både tillverkning och återvinning, så hållbarheten är i hög grad beroende av energikällan i tillverkningsprocessen.
Även om glas inte återvinns kommer det, tack vare sin naturliga sammansättning och oförmåga att brytas ned, inte att släppa ut skadliga ämnen i miljön.

Gummi (naturgummi / latex)

Gummi är en förnybar resurs som skördas från gummiträdet, vilket vid första anblicken kan betraktas som en hållbar gröda. Det finns dock ofta lokala miljöförhållanden och dåliga arbets- och lönevillkor i samband med produktion och skörd.

Återvunnet gummi

Återvunnet gummi är ett mycket hållbart material som inte kräver att man skördar gummi, utan istället består av gummi som redan är i omlopp. På så sätt lagras det kol som finns i materialet och atmosfären hålls fri från CO2-föroreningar.

Kork

Kork är ett hållbart, biologiskt nedbrytbart och komposterbart naturmaterial. Kork kommer från korkeken, som växer i hela Medelhavsområdet. Över 60 % av all skördad kork kommer från Portugal. Det gäller även produkterna på grøntkontor.dk.

Kork är en snabbt förnybar resurs som kan skördas varje år från samma träd, och det uppskattas att enbart den portugisiska andelen av korkresurserna kommer att kunna tillgodose den globala efterfrågan under resten av detta århundrade.

Kork har fantastiska naturliga egenskaper: hög hållbarhet, isolering, värmebeständighet (en korkek kan faktiskt överleva en skogsbrand).

Skogar med korkek har en av de högsta nivåerna av biologisk mångfald jämfört med andra skogstyper.

Mässing

Mässing är en legering som består av en blandning av koppar och zink. Det är ett starkt material, rostbeständigt, hållbart och lätt att arbeta med. Mässingsindustrin runt om i världen är beroende av återvinning av mässingsskrot för att överleva, eftersom materialet är för dyrt att kasta bort. Att tillverka mässing av ny koppar och zink skulle vara oekonomiskt och slösa med råmaterial. Eftersom nya mässingsvaror vanligtvis tillverkas av återvunnet skrot kan mässing betraktas som ett relativt hållbart material.

Stål / Järn

Stål utvinns ur järnmalm – en praktiskt taget obegränsad resurs – med tillsats av kol, vilket gör det till en starkare och mer hållbar produkt än järn. Tillverkningen av stål är i sig ohållbar, eftersom stora mängder CO2 från fossila bränslen produceras i processen.

Stål gör det möjligt att återanvända otaliga produkter – från gem till bilkomponenter och järnvägsspår – och är dessutom mycket robust och hållbart, vilket ger hållbarheten en extra dimension.

När stål produceras är dess livscykel potentiellt oändlig eftersom det är lätt att separera från andra material och avfall med magneter och 100% återvinningsbart utan kvalitetsförlust. I praktiken kan stål/järn därför betraktas som ett relativt hållbart material.

Trä

Träets hållbarhet är först och främst beroende av reproduktionshastigheten. FSC-märkningen (Forest Stewardship Council) är en garanti för att du kan köpa trä med gott samvete. I en FSC-certifierad skog avverkas inte mer trä än vad skogen kan reproducera. Samtidigt garanterar FSC-certifikatet att djur och växter skyddas och att de människor som arbetar i skogen garanteras utbildning, säkerhetsutrustning och en skälig lön.

Forest Stewardship Council märker endast trä från skogar som sköts på ett miljövänligt sätt.

Trä kan vara hållbart producerat även om det inte är certifierat, men som konsument är det svårt att vara säker på att så är fallet.

I Danmark och stora delar av Europa (och även i resten av världen) ökar skogsarealen för närvarande, dvs. tillväxten är större än avverkningen, men inte nödvändigtvis på kort sikt.

På andra håll, inklusive många platser i tropikerna, minskar skogarna och skövlas eller överexploateras till förmån för jordbruk, gruvdrift och timmerproduktion – på många sätt samma utveckling som Danmark själv gick igenom fram till för 200 år sedan. På många håll sker detta till och med i strid med ursprungslandets egen lagstiftning. Genom att välja FSC-certifierat trä kan konsumenterna bidra till att säkerställa skogens långsiktiga produktion, samtidigt som man tar hänsyn till en rad andra nödvändiga aspekter i skogsförvaltningen.

Bomull

Bomull är en av världens äldsta handels- och jordbruksråvaror. Bomull är en naturprodukt som framför allt används till textilier. På grøntkontor.dk hittar du flera olika produkter med bomull som gemensam nämnare.

Ekologisk bomull odlas från icke genetiskt modifierade frön och utan användning av bekämpningsmedel och andra skadliga kemiska ämnen. Förutom de miljö- och klimatmässiga fördelarna med ekologisk bomull kan dess mjukhet, allergivänlighet och höga absorptionsförmåga framhållas. Textilier märkta med GOTS (Global Organic Textile Standard) är den internationella standarden för ekologiskt producerad bomull och garanterar socialt ansvarstagande i arbetsprocessen.

Återvunnen bomull är mindre klimatpåverkande än konventionell/ekologisk bomull, den är utmärkt för att förlänga bomullsprodukters livslängd och fungerar därmed som en CO2-lagring för redan producerad bomull.

Konventionell bomull är ett utmärkt och relativt hållbart val jämfört med syntetiska textilier som polyester och akryl, men inte det självklara hållbara valet jämfört med ekologisk eller återvunnen bomull.

Fairtrade- och GOTS-märkta produkter tillverkade av både konventionell och ekologisk bomull visar att produktionsprocessen säkerställer rättvisa löner och anständiga arbetsvillkor för plantage- och fabriksarbetare i världens fattigaste länder.

Vi strävar alltid efter att erbjuda våra kunder ett miljövänligt och socialt ansvarsfullt urval av produkter. Vi har dock några ocertifierade produkter som är tillverkade i Kina i vårt sortiment

Återvunnet papper

Returpapper tillverkas av återvunnet papper som – istället för att förbrännas – rengörs från fyllnadsmedel och färgämnen så att massafibrerna kan återanvändas.
Returpapper är i princip det mest hållbara valet av papper, bland annat eftersom ingen skog avverkas under produktionsprocessen. Dessutom är produktionen av returpapper betydligt mindre energi- och resursintensiv än produktionen av konventionellt vitt papper, vilket innebär att det finns ett betydligt lägre utsläpp av CO2 i miljön och produktionsrester i avloppsvatten.

Grønt Kontor - bæredygtige produkter til kontor og erhverv
Varekategorier
Øvrige menupunkter
Produktkategorier
Andra menyalternativ

Du måste vara inloggad

Du har ännu inte lagt till något i dina favoriter eftersom du inte är inloggad.