Hem / Om materialer og bæredygtighed

Om materialer og bæredygtighed

Egenskaberne for materialet er som beskrevet i afsnittet om produkter og bæredygtighed en af de vigtige faktorer i vurderingen af et produkts bæredygtighed. Her lige en beskrivelse af de materialer, der indgår som hovedbestanddel i vores produkter:

Bambus
Bambus - et yderst bæredygtigt materiale

Bambus er et yderst bæredygtigt materiale.

Bambus fungerer ligesom andre kulstofholdige materialer som Co2 depot, og bliver dyrket uden pesticider og kunstgødning. Bambus er en af de hurtigst voksende planter i Verden (visse arter kan gro op til 4 cm i timen), og kan betragtes som en vedvarende ressource.

Opdyrket bambus stabiliserer jorden med sine rødder og forebygger erosion. Den absorberer drivhusgasser og producerer mere end 35% mere ilt end en tilsvarende bevoksning af træer. Bambusskove understøtter en høj grad af biodiversitet..

Teknisk set er bambus et græs, men med en højere trykstyrke end træ, mursten eller beton og en trækstyrke, der kan måle sig med stål.

Bioplast (PLA)
Bioplast er, sammenlignet med fossilt plast, relativt bæredygtigt
Ved bioplast forstås plastik fremstillet af biomasse, f.eks. majs, korn, sukkerroer, sukkerrør og halm.

Bioplast er, sammenlignet med fossilt plast, relativt bæredygtigt, da det indeholdte kulstof er en del af det recirkulerende kulstof i vores økosystem. I modsætning til almindelig plastik, som er fremstillet på olie og gas hvilket efter endt livscyklus betyder en yderligere tilførsel af CO2 til atmosfæren.

Hvis det er muligt, vil naturens egne materialer såsom kork, bæredygtige træsorter etc. dog være et mere bæredygtigt alternativ.

Bioplast er ligesom polyethylen bionedbrydelig, men næppe komposterbar som det hævdes fra visse producenter. Bioplast er velegnet til fødevarer.

Hvis ikke genbrug af bioplast er muligt, er det vigtigt, at den bliver sendt til forbrænding, hvilket også er normen i Danmark. Ved iltfri kompostering er der risiko for udvikling af methan, en yderst skadelig drivhusgas.

Genbrugsplast
Genbrugsplast er – dets fossile oprindelse til trods – et bæredygtigt materiale.
Genbrugsplast er – dets fossile oprindelse til trods – et bæredygtigt materiale. Plast har et ekstremt højt kulstofindhold, så genbrugsplast fungerer som kulstofdepot. Bliver plast ikke genbrugt, vil det enten nedbrydes til CO2 og dermed bidrage til drivhuseffekten, eller ende op som forurenende affald. Organisationen Plastic Oceans Foundation vurderer, at der havner over 8 millioner ton plastik i verdens have hvert år.

For hvert ton genbrugt plast spares der 3,8 tønder olie.
I Danmark bliver næsten alt vores plast genanvendt. Det genbruges til nye proukter, eller også bliver der udvundet energi af det på forbrændingsanlæg – til forskel fra de fleste andre EU-lande, hvor det meste havner på lossepladser.

 

Glas
Glas - et bæredygtigt og genanvendeligt materiale

Glas er et bæredygtigt og fuldt genanvendeligt materiale, der giver store miljømæssige fordele. Glas er et ressourceeffektivt materiale, der er fremstillet af naturlige råmaterialer såsom sand og glasaffald. Glas er et 100 procent genanvendeligt materiale, der kan genbruges igen og igen. På minussiden forbruges der store mængder energi til såvel fremstilling som genanvendelse, så bæredygtigheden er i høj grad afhængig af energikilden i fremstillingsprocessen.
Selv når glas ikke ender til genanvendelse vil det pga. sin naturlige sammensætning og manglende evne til at dekompostere ikke udlede skadelige materialer i miljøet.

 

 

Gummi (naturgummi / latex)
Gummi er en vedvarende ressource høstet fra gummitræet, som umiddelbart kan betragtes som en bæredygtig afgrøde.
Gummi er en vedvarende ressource høstet fra gummitræet, som umiddelbart kan betragtes som en bæredygtig afgrøde. Der er dog ofte lokale miljøforhold og dårlige arbejds- og lønforhold forbundet med produktion og høst.

 

 

 

 

 

Genbrugsgummi
Genbrugsgummi er et yderst bæredygtigt materiale
Genbrugsgummi er et yderst bæredygtigt materiale, som ikke kræver høst af gummi, men i stedet består af gummi, der allerede er i cirkulation. Dermed deponeres det indeholdte kulstof og friholder atmosfæren fra CO2 forurening.

 

 

 

 

Kork
Kork er et yderst bæredygtigt og genanvendeligt materiale
Kork er et yderst bæredygtigt materiale, der er både vedvarende, genanvendeligt og komposterbart. Kork stammer fra korkegen, der gror i hele middelhavsregionen. Over 60% af alt høstet kork kommer fra Portugal. Således også produkterne på grøntkontor.dk.

Kork kan høstes hvert år på samme træ, hvilket gør det til en praktisk talt uudtømmelig ressource, det er således estimeret, at alene den Portugisiske andel af korkressourcerne vil kunne tilfredsstille efterspørgslen globalt dette århundrede ud.

Kork har fantastiske naturlige egenskaber: Høj slidstyrke, isoleringsevne, modstandsdygtighed overfor varme (en korkeg kan faktisk overleve en skovbrand).

Korkegeskove understøtter et af de højeste niveauer af biodiversitet sammenlignet med andre skovtyper.

Messing
Messing er en legering fremstillet af en blanding af kobber og zink. Det er et stærkt materiale, rustbestandigt, slidstærkt og er nemt at bearbejde. Messingindustrien rundt om i verden afhænger af genbrug af messingskrot for at kunne overleve, da materialet er for kostbart at smide væk. At fremstille messing af nyt kobber og zink vil være uøkonomisk og spild af råvarer. Da nye varer i messing normalt er fremstillet af genvundet skrot, kan messing alt i alt betragtes som et bæredygtigt materiale.

Stål / jern
Stål er 100% genanvendeligt og derfor bæredygtigt
Stål udvindes af jernmalm tilsat kulstof, hvilket gør det til et stærkere og mere holdbart produkt end jern. Produktion af stål er i sig selv ikke bæredygtig, da der bliver produceret store mængder CO2 fra fossile materialer i processen.

Stål giver mulighed for gentagen genbrug af utallige produkter – fra papirclips til bilkomponenter og jernbanespor og er desuden meget robuste og slidstærke, hvilket giver en ekstra dimension til bæredygtigheden.

Når stål produceres, er dets livscyklus potentielt uendelig fordi det er let at sortere fra andet materiale og affald med magneter og 100% genanvendeligt uden tab af kvalitet. Derfor kan stål/jern i praksis betragtes som en både bæredygtig og vedvarende ressource.

 

Træ
Træ - bæredygtighed afhænger af genplantningsgraden
Træs bæredygtighed er først og fremmest afhængig af reproduktionsgraden. FSC-mærket (Forest Stewardship Council) er en garanti for træ, du kan købe med god samvittighed. I en FSC-certificeret skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC certifikatet en garanti for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og en rimelig løn.

Forest Stewardship Council mærker kun træ fra skove, der drives bæredygtigt.

Træ kan godt være bæredygtigt produceret, selvom det ikke er certificeret, men det er som forbruger svært at sikre sig, at det er tilfældet.

I Danmark og store dele af Europa (og i øvrigt også andre steder i Verden) er skovarealet i dag stigende, dvs. tilvæksten er større end hugsten.

Andre steder, herunder mange steder i troperne, er skoven i tilbagegang og ryddes eller overudnyttes til fordel for landbrug, minedrift og tømmerproduktion – på mange måder den samme udvikling Danmark selv var igennem indtil for 200 år siden. Flere steder foregår det endda i strid med oprindelseslandets egen lovgivning. Ved at vælge bæredygtigt træ kan man som forbruger være med til at sikre skovens langsigtede produktion, samtidig med at der tages en række andre nødvendige hensyn i skovdriften.