Velkommen til GrøntKontor

Omproduktets bærekraft

Produktene på grøt ntkontor.dk

Produktene på grø ntkontor.dk er valgt ut fra følgende grunnleggende kriterier for bærekraft

For å sikre at disse kriteriene er oppfylt, er det et stort antall sertifikater og standarder, som du kan lese mer om her på nettstedet på kort tid.

1. Ressursforbruk

en. Globalt:
Et bærekraftig produkt bør hovedsakelig være produserte materialer som er helt eller hovedsakelig laget av naturlige materialer (f.eks. kork, bambus, bioplast) eller råvarer med ubegrensede ressurser (f.eks. murstein, jern) eller resirkulerte materialer (f.eks. resirkulert plast, stål)

b. Lokal:
Selv om en ressurs er ubegrenset globalt, er det viktig at det også tas hensyn til lokale ressurser og behov (f.eks. ferskvannsressurser, matproduksjon vs. maisproduksjon for bioplast)

2. Miljøpåvirkning

en. Mineralutvinning:
Råvareutvinning bør skje med lav forurensning og miljøpåvirkning, både i det lokale og avsidesliggende miljøet. Eksempler på det motsatte kan nevnes produkter med høyt fossilt brenselforbruk, og produkter basert på uansvarlig gruvedrift.

b. Produksjon:
Lav forurensning og miljøpåvirkning er selvfølgelig ikke mindre viktig i produksjonen, hvor spesielt avhending av forbrukte kjemikalier i luft, jord og vassdrag kan være en stor belastning for det lokale og avsidesliggende miljøet. (f.eks. malings- og lakkindustri, oljeindustri)

c. Disposisjon:
Når man vurderer bærekraft, er det viktig å vurdere den totale livssyklusen til et produkt:

  • Er produktet robust med forventet lang levetid / levetid?
  • Kan produktet med rimelighet resirkuleres?
  • Vil avhending av produktet forurense luft, jord eller grunnvann?
  • Er produktet komposterbart eller rimelig biologisk nedbrytbart?

3. CO2-belastning

Det er en avgjørende faktor for et produkts bærekraftegenskaper at det belaster CO2-innholdet i atmosfæren under produksjon eller transport og dermed bidrar til oppvarming av planeten. Optimalt skal det selvsagt bidra til en reduksjon i atmosfærens CO2-innhold.

Store syndere her er for eksempel ikke-resirkulerte fossile plastprodukter som PVC og ABS i motsetning til bioplast og resirkulert plast.

I forhold til Lastgraden er produktets levetid, ikke minst fordi hvert karbonholdige produkt fungerer som et karbonlager gjennom hele levetiden.

4. Samfunnsansvar

En like viktig bærekraftsparameter er den sosiale faktoren. Vi vil ikke vurdere en økologisk bomulls T-skjorte bærekraftig hvis den er produsert av underbetalt arbeidskraft i en sweatshop i Bangladesh. Et bærekraftig produkt skal også bidra sosialt til en verden i balanse, det vil si produsert med samfunnsansvar av voksne under anstendige produksjonsforhold til en rettferdig lønn, og med hensyn til de andre innbyggerne på planeten.

Grønt Kontor - bæredygtige produkter til kontor og erhverv
Varekategorier
Øvrige menupunkter

Du skal være logget ind

Du har endnu ikke tilføjet noget til dine favoritter, da du ikke er logget ind.